A A A

Reklamacija računa

Ukoliko ste uočili nepravilnosti na vašem računu, možete ga reklamirati. Sve što treba da uradite je da ispunite obrazac za reklamacije i predate ga lokalnoj jedinici Funkcionalne cjeline Snabdijevanje. Obrazac za reklamacije možete preuzeti ovdje.

Vaša reklamacija će biti blagovremeno obrađena, a morate je predati u roku od 8 dana od dana kada ste dobili račun za utrošenu električnu energiju.

Funkcionalna cjelina Snabdijevanje će izvršiti kontrolu potrošnje na osnovu reklamacije, utvrditi ispravnost računa i blagovremeno vas obavijestiti u pisanoj formi.

Procedura podnošenja prigovora je utvrđena na osnovu Statuta EPCG, kao i Pravila i Licence o snabdijevanju.

U nastavku možete pogledati akta, propise, odredbe i odluke koje se odnose na referentne procedure i regulative.