Igor Noveljić

Izvršni direktor

Izvršni direktor

Nikola Bezmarević

Izvršni rukovodilac

FC Snabdijevanje

_

Direktor

FC Proizvodnja

Dragomir Blagojević

Direktor

HE "Piva"

Dragan Čizmović

Direktor

HE "Perućica"

Luka Jovanović

Direktor

TE "Pljevlja"

Ivan Mrvaljević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za razvoj i inženjering

___

Glavni finansijski direktor

Glavna finansijska direkcija

Vojka Ćalasan

Izvršni rukovodilac

Direkcija za računovodstvo i poreze

Venka Janjušević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za finansije i platni promet

Marija Janjušević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za plan, kontrolu i izvještavanje

Radovan Radojević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za nabavku i logistiku

Sreten Gojković

Izvršni rukovodilac

Direkcija za tarife i odnose sa državnim institucijama

Mihailo Gluščević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za ICT

Darko Krivokapić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za upravljanje energijom

Predrag Krivokapić

v.d. izvršnog rukovodioca

Direkcija za ljudske resurse

Olga Radović

Izvršni rukovodilac

Direkcija za opšte usluge

Željko Ćorić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za pravne poslove

Rajko Šebek

Izvršni rukovodilac

Direkcija za odnose sa javnošću