Direkcija za odnose sa javnošću

Operativna cjelina Direkcija za odnose sa javnošću obavlja sledeće poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva:

- učešće u definisanju, pripremi  i  impementacija strategije i planova korporativne komunikacije;

- definisanje i implementacija strategije sponzorstava i donacija, razvoj i implementacija planova za

  sponzorstva i donacije;

- planiranje, implementacija i komunikacija DOP aktivnosti radi povecanja ugleda Društva u

  zajednici;

- čuvanje i povećanje vrijednosti svih brendova (korporativnih i  onih koji se odnose na proizvode i

  usluge), ugleda i reputacije Društva;

- definisanje i implementacija godišnjih planova PR aktivnosti i eksterne komunikacije;

- podrška Direkciji za ljudske resurse i  drugim organizacionim cjelinama u implementaciji aktivnosti

  u oblasti interne komunikacije;

- definisanje principa i akcija u internoj komunikaciji;

- definisanje i realizacija planova i aktivnosti krizne komunikacije;

- upravljanje aktivnostima u oblasti korporativne komunikacije (promocije, događaji itd) u cilju

  kreiranja i održavanja pozitivne percepcije kompanijskih aktivnosti u javnosti i kod stejkholdera;

- uticaj na javno mnjenje preko medija, lobiranja itd.;

- kreiranje i održavanje dobrih odnosa s medijima;

- odgovori na sve zahtjeve i pitanja novinara;

- analiza medijskih objava;

- organizovanje press konferencija, pisanje saopštenja za javnost, objava i komentara;

- organizovanje javnih pojavljivanja (portparolstvo) u cilju promovisanja kompanijskih proizvoda

  i usluga i promovisanja vrijednosti (goodwill-a) Društva;

- priprema predstavnika Društva za nastup u medijima;

- uspostavljanje i implementacija komunikacionih planova za razne projekte;

- pisanje govora, saopštenja, tekstova za TV, radijske reklame i reklame za štampane medije,

  banera za portale, tekstova za flajere, liflete, izrada prezentacija i sl.;

- optimalno korištenje besplatnog medijskog prostora radi efikasne promocije kompanijskih

  proizvoda i usluga;

- organizacija kompanijskih  svečanosti, prijema, promocija i ostalih događaja za interne i eksterne

  javnosti;

- upravljanje aktivnostima vezanim za učestvovanje i predstavljanje  Društva na sajmovima i

  kongresima;

- komunikacija finansijskih rezultata Društva;

- upravljanje i uređivanje Interneta (eksternog sajta kompanije ) i Intraneta (Internog sajta);

- upravljanje i uređivanje prisustva Društva  na drustvenim mrežama ( Facebook, Twiter, itd...);

- upravljanje i uređivanje lista Društva;

- istraživanje javnog mnijenja;

- podrška u sprovođenju svih promotivnih i marketinških akcija u svim djelovima Društva:

- komunikacija sa spoljnim propagandnim agencijama, autorima i umjetnicima;

- upravljanje   marketingom Društva;

- podrška u odnosima sa državnim i drugim institucijama, nevladinim sektorom;

- mjerenje PR i komunikacijske efikasnosti.

Izvršni rukovodilac
Rajko Šebek
dipl. el.ing
tel: +382 40 204 131
fax: +382 40 212 868