Direkcija za ljudske resurse

Direkcija za ljudske resurse  obavlja sledeće poslove  u  skladu sa zakonom opštim aktima Društva:

-poslovi razvoja organizacije ( organizacioni model, dimenzionisanje i procedure);

-definisanje, organizacija i obavljanje poslova u vezi zasnivanja radnog odnosa,

-rasporedjivanja zaposlenih, prestanka radnog odnosa, drugih prava i obaveza iz radnog

-odnosa i vodjenja kadrovske i personalne evidencije i kontrola sprovodjenja poslova; 

-poslovi planiranja strategije razvoja ljudskih resursa;

-poslovi definisanja zarada i benefita zaposlenih;

-upravljanje administracijom aktivnosti ljudskih resursa;

-utvrdjivanje i predlaganje poslovne politike ljudskih resursa i odredjivanje metodologije za

-njihovu realizaciju u skladu sa razvojnim poslovnim ciljevima Društva;

-analiziranje trendova po pitanju broja zaposlenih i vezanih troškova, radnog vremena, praćenje

-i predlaganje mjera;

-kontrola , konsolidacija i izrada statističkih izvještaja i analiza, kao i razvoj specifičnih

-instrumenata ljudskih resursa;

-upravljanje, definisanje i planiranje svih potreba Društva sa obrazovanjem i obukom

-zaposlenih;

-poslovi kompletiranja stručnog usavršavanja i obrazovanja zaposlenih, kreditiranja i

-stipendiranja učenika i studenata;

-poslovi koordinacije i organizacije regulative iz radnih odnosa;

-koordinacija, obračun i kontrola zarada, naknada i ostalih primanja;

-definisanje i koordinacija poslova u vezi odnosa sa sindikatom;

-praćenje primjene i promjena opštih akata Društva radi njihovog unapredjenja i pripreme,

-predloga novih, odnosno izmjene i dopune postojećih opštih akata;

-poslovi vezani za disciplinske postupke i postupke rješavanja stambenih pitanja zaposlenih.

Direkcija za ljudske resurse organizovana je u:

-           Sektor za ljudske resurse i organizaciju i

-           Sektor za obračun i kontrolu zarada.

Sektor za ljudske resurse i organizaciju organizovan je u:

-           Služba za razvoj organizacije i

-           Služba za radne odnose, upravljanje i administraciju ljudskih resursa.

Izvršni rukovodilac
Predrag Krivokapić
dipl. pravnik
tel: +382 40 204 277
fax: +382 40 214 242