A A A
Objavljeno: 
Uto, Decembar 19, 2017 - 16:17

XV REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA: OBAVJEŠTENJE

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

        ODBOR DIREKTORA

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

Odlaže se XV redovna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zakazana za 29. 12. 2017. godine sa početkom 12.00 časova.

Odložena XV  redovna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić sa ranije utvrđenim dnevnim redom održaće se 30.12.2017 godine u Nikšiću - Upravna zgrada Elektroprivrede Crne Gore sa početkom u 10 časova.

U materijalu XV redovne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izvršena je, na zahtjev kvalifikovanog akcionara, izmjena prijedloga odluka za tačke 3 – 6 po kojima će se odlučivati.

Izmijenjeni prijedlozi odluka za tačke  3-6 objavljeni su na sajtu Društva.

P R E D S J E D N I K

                                                                            Đoko Krivokapić, dipl.ecc.s.r.

PRILOG 1 (pdf): tačka 3. Odluka o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. god. (SA)_19.12.2017

PRILOG 2 (pdf): tačka 4. Odluka o pokriću akumuliranog gubitka (SA)_19.12.2017

PRILOG 3 (pdf): tačka 5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala EPCG radi pokrića akumuliranog gubitka (SA)_19.12.2017

PRILOG 4 (pdf): tačka 6.  Izmjene i dopune Statuta EPCG (SA)_19.12.2017