A A A

Proizvodnja i elektroenergetski bilans

Ostvarena proizvodnja u 2016. godini bila je 3023,39 GWh.

PROIZVODNJA U 2016. godini

  2015. (GWh) 2016. (GWh) 2015./2016. (%)
Hidroelektrane 1460 1807,24 +23,78
Termoelektrana 1411 1216,15 -13,85
UKUPNO 2871 3023,39 +5,31

- Hidroelektrana „Perućica” je proizvela 938,73 GWh

- Hidroelektrana „Piva” proizvela je 792,46 GWh;

- Termoelektrana „Pljevlja” proizvela je 1216,15 GWh;

- Male HE proizvele su 76,05 GWh energije.

 

 

PROIZVODNJA U 2016. godini

Procenat učešća elektrana u ukupnoj proizvodnji

Ovdje možete pogledati proizvodnju sa karakteristikama potrošnje za prethodne godine (20152014, 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, 2008, 2007, 2006)

 

Elektroenergetski bilans Crne Gore

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2017. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2016. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2015. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2014. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2013. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2012. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2011. godinu možete vidjeti ovdje.